0%

تماس با ما

نشانی دفتر


قزوین، میدان قدس، خیابان فلسطین شرقی، پلاک 76

نشانی کارخانه


قزوین، کیلومتر 17 جاده رشت، کیلومتر 3 جاده رامیشان

تلفن : 72-2835435270 (98)+

         64 -2835435263 (98)+

_

پست الکترونیکی

info@zarrinoil.com

تلفن

2833324114-15  (98)+

فکس

2835435269 (98)+